Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PIP WP 01 - dane o wypadkach przy pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący wypadków przy pracy;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Pracy Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 15 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Wypadki przy pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020