Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MRiPS-05 - wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRiPS-05 - wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Domy pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania domów pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 25 stycznia 2022 r. za rok 2021 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki
Powiatowe centrum pomocy rodzinie; Ośrodki pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lutego 2022 r. za rok 2021 – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022