Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MRiPS-06 - wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRiPS-06 - wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ośrodki pomocy społecznej; Powiatowe centra pomocy rodzinie; Inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07 1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022