Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MRiPS-06 - wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba jednostek
 • Jednostki prowadzone przez gminę
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba miejsc
 • Jednostki prowadzone przez gminę
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba osób korzystających
 • Jednostki prowadzone przez gminę
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba jednostek
 • Jednostki prowadzone na zlecenie gminy
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba miejsc
 • Jednostki prowadzone na zlecenie gminy
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
 • Liczba osób korzystających
 • Jednostki prowadzone na zlecenie gminy
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
 • Liczba jednostek
 • Jednostki prowadzone przez powiat
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
 • Liczba jednostek
 • Jednostki prowadzone na zlecenie powiatu
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
 • Liczba miejsc
 • Jednostki prowadzone przez powiat lub na jego zlecenie
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Pomoc społeczna Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
 • Liczba osób korzystających
 • Jednostki prowadzone przez powiat lub na jego zlecenie
 • Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Pomoc społeczna Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
 • Liczba osób
 • Stanowiska pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Pomoc społeczna Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
 • Liczba etatów
 • Stanowiska pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia