Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MF SISJSFP 03 – dane dotyczące sprawozdań Rb-27S, Rb-28S
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 5 lutego 2021 r. za rok 2020 – pierwsze wyniki, do 10 marca 2021 r. za rok 2020 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów 6 razy w roku do 6 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r. – pierwsze wyniki, do 15 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r. – dane wstępne, do 5 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r. – pierwsze wyniki, do 17 sierpnia 2021 r. za I półrocze 2021 r. – dane wstępne, do 6 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r. – pierwsze wyniki, do 13 listopada 2021 r. za trzy kwartały 2021 r. – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochód klasyfikacja budżetowa. Wydatek klasyfikacja budżetowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021