Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiPS UŚA 02 - dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Beneficjenci Funduszu Alimentacyjnego
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
  • Rodzaje świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach, ) Zmienna adresowa
  • rok