Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Przerwania ciąży
  • Liczba wykonanch przerwań ciąży
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia