Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.9 - sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Kategoria poznania
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
2 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Zawartość popiołu (%)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
3 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Zawartość siarki (promile)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
4 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Grupa stratygraficzna
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
5 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Typ węgla
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
6 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Charakter poziomu
 • Wartość opałowa (kJ/kg)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
7 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
 • Stan i ruch zasobów
 • Podstawowa klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
8 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Kategoria poznania
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
9 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Zawartość popiołu (%)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
10 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Zawartość siarki (promile)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
11 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Grupa stratygraficzna
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
12 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Typ węgla
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
13 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Charakter poziomu
 • Wartość opałowa (kJ/kg)
 • Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
14 Zasoby węgla kamiennego Zasoby węgla kamiennego w całości złoża
 • Stan i ruch zasobów
 • Podstawowa klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania