Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność przemysłu stoczniowego Harmonogram dostaw statków z nowych zamówień
 • Typ statków (100 GT i powyżej)
 • Lata planowanych dostaw statków
Rozwiń grupowanie
 • GT
 • CGT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety