Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Załącznik nr 3 do sprawozdania MRiPS-01 – bezrobotni według gmin
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • kody TERYT - gminy (7 cyfr)
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • kody TERYT - gminy (7 cyfr)
 • w szczególnej sytuacji 6
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • w szczególnej sytuacji 6
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety