Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.01
2. Temat badania
Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o strumieniach i wielkości dostaw wybranych wyrobów i towarów.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym. Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji C, G.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja wyrobów i usług przemysłowych. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkość i strumienie zaopatrzenia krajowego: dostawy na rynek krajowy i zapasy wybranych wyrobów i towarów, w przekrojach: PKWiU.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2020 r. (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2020 r. (Sierpień 2021).