Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pasze Zapas pasz do karmienia zwierząt gospodarskich na koniec okresu sprawozdawczego
 • Pasze dla zwierząt gospodarskich
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Pasze Wartość brutto sprzedanych pasz do karmienia zwierząt gospodarskich
 • Pasze dla zwierząt gospodarskich
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Pasze Sprzedaż pasz do karmienia zwierząt gospodarskich (bez eksportu / wywozu)
 • Źródło pochodzenia towaru
 • Pasze dla zwierząt gospodarskich
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Pasze Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą pasz dla zwierząt z produkcji własnej lub z importu / przywozu? Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety