Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Produkcja wytworzona
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Produkcja sprzedana wyrobów
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Zapasy wyrobów gotowych
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
4 Produkcja wyrobów i usług przemysłowych Zapasy towarów
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety