Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla handlowego netto
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Produkcja i jakość węgla kamiennego Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Źródła przychodu węgla kamiennego nie będącego produkcją
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Produkcja i jakość węgla kamiennego Rozchód węgla kamiennego niebędący sprzedażą
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Kierunki rozchodu węgla kamiennego nie będące sprzedażą
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sprzedaż węgla kamiennego
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sprzedaż węgla kamiennego
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego
 • Mierniki ilościowo-wartościowe węgla
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Produkcja i jakość węgla kamiennego Jakość węgla kamiennego
 • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego
 • Mierniki jakościowe węgla
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sprzedaż węgla kamiennego
 • Kierunki sprzedaży węgla kamiennego do pozostałych odbiorców krajowych - G-09.1
 • Mierniki węgla - ton - zł/t - tys.zł - wart.opał.
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
8 Zapasy węgla kamiennego Stan zapasów węgla kamiennego
 • Rodzaje stanów zapasów - G-09.1
 • Grupy sortymentowe węgla kamiennego - 3
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Wywóz i eksport węgla kamiennego Wywóz węgla kamiennego
 • Kraje UE - G-09
 • Grupy sortymentowe 2
 • Sposoby realizacji wywozu i eksportu - G-09.1
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
10 Wywóz i eksport węgla kamiennego Eksport węgla kamiennego
 • Kraje poza UE - G-09
 • Grupy sortymentowe 2
 • Sposoby realizacji wywozu i eksportu - G-09.1
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału