Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.02
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Społecznych - operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań statystycznych dotyczących osób, objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, w tym w ujęciu przestrzennym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dane osobowe:

System Jednostek do Badań Społecznych służy do tworzenia operatów statystycznych z wykorzystaniem danych osobowych. System jest wykorzystywany w badaniach społecznych, w tym w badaniach dotyczących ludności i procesów demograficznych. Pozyskiwanie danych osobowych, w tym nazwiska rodowego matki służy do powiązania rekordu dziecka z matką oraz jej miejscem zamieszkania, w celu ustalenia liczby rodzin w Polsce.

6. Zakres podmiotowy

Mieszkania. Obywatele Polski, cudzoziemcy, osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Migracje. Zgony. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Baza danych ortofotomapy. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Cechy nieruchomości. Ciepło i energia elektryczna. Przestrzenna warstwa nazw geograficznych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystywanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opisanych w załączniku nr 2 ust. 13 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opisanych w załączaniu nr 2 ust. 10 pkt 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 ust. 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej opisanych w załączniku nr 2 ust. 6 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w załączniku nr 2 ust. 5 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisanych w załączniku nr 2 ust. 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Narodowego Funduszu Zdrowia opisanych w załączniku nr 2 ust. 11 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w załączniku nr 2 ust. 23 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 2 ust. 17 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r.
Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w załączniku nr 2 ust. 8 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 ust. 9 pkt 2, 3 i 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Wykorzystanie danych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych opisanych w załączniku 3 ust. 13 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

System Jednostek do Badań Społecznych tworzy zharmonizowane operaty do badań statystycznych dotyczących osób. SJBS jest narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla utworzenia zharmonizowanych operatów do badań statystycznych dotyczących osób. Dane z Systemu Jednostek Do Badań Społecznych nie są publikowane.