Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.02
2. Temat badania
Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia; Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane jednostki chorobowe, o leczonych na choroby przewlekłe przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa – województwo.
Dane osobowe:

W badaniu w zestawie MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego są pozyskiwane dane osobowe, które są niezbędne do śledzenia nawrotów choroby, okresu przeżycia od rozpoznania nowotworu oraz śledzenia mnogich chorób nowotworowych.

6. Zakres podmiotowy

Osoby chore i leczone na wybrane choroby.

7. Zakres przedmiotowy

Zachorowania, problemy zdrowotne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

W badaniach MZ: liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, w przekrojach: płeć, grupy wieku, środowisko.
W badaniach MZ: chorzy leczeni według przyczyn, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, przyczyny chorób, płeć, miejsce zamieszkania.
W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób, w przekrojach: płeć, grupy wiekowe, środowisko.
W badaniach MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań u pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji, w przekrojach: województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
  • „Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2024” (październik 2024),
  • „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce 2023 r.” (październik 2024).