Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-36a - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Zachorowania, problemy zdrowotne Usytuowanie zespołu / oddziału leczenia środowiskowego / domowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Personel działalności podstawowej
 • zatrudnienie
 • zawody medyczne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Personel działalności podstawowej
 • Opłacone godziny pełno- i niepełno- zatrudnionych w ciągu roku
 • zawody medyczne
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenie
 • płeć (o,m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • płeć (o,m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • wiek leczonego
 • zaburzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Działalność zespołu / oddziału leczenia środowiskowego / domowego
 • wizyty
 • personel
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Okres sprawowania opieki nad pacjentami
 • długość sprawowania opieki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety