Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
R-ZW-S – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokal)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
 • 1 marca
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, Numer telefon) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
5 Użytkowanie ziemi Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
6 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę świń Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
7 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę świń Zmienna jakościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
8 Użytkowanie ziemi Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
9 Produkcja żywca wieprzowego Ubój świń w rzeźni na zlecenie rolnika
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
10 Produkcja żywca wieprzowego Sprzedaż świń na rzeź do jednostek skupu
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • od 1 czerwca do 30 listopada
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
11 Pogłowie świń Chów kontraktowy Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
12 Produkcja żywca wieprzowego Ubój świń w gospodarstwie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
13 Produkcja żywca wieprzowego Padnięcia świń
 • Waga, płeć i kierunek wykorzystania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
14 Produkcja żywca wieprzowego Przychody świń z zakupu i innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
15 Produkcja żywca wieprzowego Urodzenia prosiąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
16 Pogłowie świń Świnie – trzoda chlewna
 • Waga, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
17 Produkcja żywca wieprzowego Sprzedaż świń do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
18 Produkcja żywca wieprzowego Pozostałe rozchody świń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
22 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna