Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Społeczeństwo informacyjne Czy Pan / Pani lub inni członkowie gospodarstwa domowego mają dostęp do Internetu w domu (poprzez dowolne urządzenie, uwzględniając również urządzenia przenośne, np. smartfony, laptopy, tablety)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
4 Społeczeństwo informacyjne Jakie rodzaje połączeń internetowych są dostępne w Pana / Pani domu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
5 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
6 Dane identyfikacyjne Imię członka gospodarstwa domowego Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
8 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany w 2018 r. (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego-przedział, w którym dochód ten się mieści Zmienna jakościowa
 • rok
10 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany w 2018 r. (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego-orientacyjna wartość
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Wywiad w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
13 Uczniowie Uczniowie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
15 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu