Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.17
2. Temat badania
Pieniądz i zorganizowany rynek instrumentów finansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rynku pieniężnym, regulowanym rynku papierów wartościowych oraz Rynku Instrumentów Finansowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii, Narodowy Bank Polski.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywa NBP. Pasywa NBP. Giełda Papierów Wartościowych. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Podaż pieniądza. Bilans płatniczy Polski. Finansowe aktywa i pasywa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące statystyki monetarnej i płatniczej Narodowego Banku Polskiego: bilans płatniczy Polski, podaż pieniądza, kursy walut, stopy procentowe, bilans NBP (ujęcie monetarne), bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych.
Statystyki rynku głównego GPW w Warszawie S.A. (obroty, akcje i prawa do akcji, kontrakty terminowe, indeksy), New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, w przekrojach: kasowy i terminowy rynek główny GPW w Warszawie.
Statystyki Rynku Towarowej Giełdy Energii S.A. (Rynek Instrumentów Finansowych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).