Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.10
2. Temat badania
Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących charakterystyki demograficzno-społecznej i ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych na podstawie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021, danych pochodzących z rejestrów i systemów administracyjnych oraz wtórne wykorzystanie wyników badań bieżących. Dodatkowo prowadzenie prac analitycznych w zakresie struktury narodowo-etnicznej i wyznaniowej ludności Polski.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • administracja samorządowa – powiat,
 • administracja samorządowa – gmina, miasto,
 • Sejm, Senat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Cechy demograficzne osób. Uczniowie słuchacze i absolwenci.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.01 Urodzenia. Dzietność,
1.21.02 Małżeństwa. Rozwody. Separacje,
1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności,
1.21.04 Migracje zagraniczne ludności,
1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia,
1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
1.27.01 Oświata i wychowanie,
1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse,
1.29.06 Kadra medyczna ochrony zdrowia,
1.80.01 System Jednostek Statystycznych – operaty.
1.20.01 Rodziny w Polsce,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i struktura osób, w przekrojach: wiek, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, źródła utrzymania.
Liczba i struktura gospodarstw domowych, w przekrojach: wielkość, typ gospodarstwa domowego, występowanie w mieszkaniu osób z niepełnosprawnościami, występowanie w mieszkaniu osób starszych, cechy demograficzno-społeczne i ekonomiczne członków gospodarstwa domowego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
 • Badanie służy przygotowaniu danych do opracowania szacunkowych danych w zakresie cech społeczno-ekonomicznych ludności i gospodarstw domowych do wykorzystania w analizach wewnętrznych.