Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • kwartał
2 Kadra medyczna Lekarze
 • specjaizacja
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • specjaizacja
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Psycholodzy
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Specjaliści terapii uzależnień
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Instruktorzy terapii uzależnień
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Pracownicy socjalni
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Inni terapeuci
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Inni terapeuci Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Psychoterapeuci z certyfikatem
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Forma prowadzenia działalności leczniczej i główne źródło finansowania
 • forma
 • kontrakt z NFZ
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Usytuowanie zespołu / oddziału leczenia środowiskowego / domowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Działalność zespołu / oddziału leczenia środowiskowego / domowego
 • personel
 • wizyty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenie
 • płeć (o, m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenie
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenie
 • płeć (o, m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenie
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi zamieszkali na wsi
 • płeć (o, m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu zamieszkali na wsi
 • płeć (o, m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Zachorowania, problemy zdrowotne Okres sprawowania opieki nad pacjentami Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia