Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.04 Gospodarka społeczna

1. Symbol
1.04.06
2. Temat badania
Partie polityczne
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących partie polityczne, określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa,
  • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Partie polityczne.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Zakres działalności organizacji non-profit. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 ust. 1 pkt 3 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba aktywnych partii politycznych, w przekrojach: udział we władzach; makroregiony, regiony .
Struktury organizacyjne partii politycznych, w przekrojach: udział we władzach.
Zasięg działalności partii politycznych, w przekrojach: teren prowadzenia działalności.
Formy działalności statutowej partii politycznych, w przekrojach: rodzaj działalności statutowej, udział we władzach.
Członkostwo w partiach politycznych, zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, inne formy pracy płatnej, praca społeczna, w przekrojach: płeć, udział we władzach.
Przychody partii politycznych, w przekrojach: rodzaj przychodów, udział we władzach.
Formy współpracy partii z innymi podmiotami i problemy w działalności, w przekrojach: udział we władzach.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Partie polityczne 2020 r. (Styczeń 2022).