Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.03
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Rolniczych – operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do aktualizacji podmiotowej i przedmiotowej danych w operacie do badań rolniczych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do aktualizacji danych w operacie.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób fizycznych, gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Cechy demograficzne osób. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Rodzaj prowadzonej działalności. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Pogłowie świń. Przestrzenna warstwa granic działek referencyjnych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacją wynikową jest zaktualizowany operat do badań rolniczych w zakresie podmiotowym oraz przedmiotowym.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych do operatu do badań rolniczych.