Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-45 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • rodzaj zakładów lecznicztwa uzdrowiskowego
 • kody oddziałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • rodzaje zakładów stacjonarnych
 • kody oddziałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • rodzaje zakładów stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
11 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • rodzaje zabiegów leczniczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • grupy pacjentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • grupy pacjentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • grupy pacjentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci korzystający z zabiegów przyrodoleczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pobyt pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • wybrane grupy wieku
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pobyt pacjentów cudzoziemców w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • wybrane grupy wieku
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci ambulatoryjni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • grupy pacjentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • grupy pacjentów
 • sposób finansowania
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety