Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Struktura zatrudnienia w gwk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
2 Ruch zatrudnionych Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
 • Odejścia z gwk i ich przyczyny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Ruch zatrudnionych Przyjęcia do górnictwa węgla kamiennego
 • Przyjęcia do gwk i ich źródła
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
 • od początku roku do końca miesiąca
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla
 • Stan zatrudnienia w ZPMW
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Bilans zatrudnienia gwk - liczba zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
6 Ruch zatrudnionych Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
 • Bilans zatrudnienia gwk - odejścia
 • Ruch wewnętrzny gwk - odejścia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
 • od początku roku do końca miesiąca
7 Ruch zatrudnionych Przyjęcia do górnictwa węgla kamiennego
 • Bilans zatrudnienia gwk - liczba przyjęć
 • Bilans zatrudnienia gwk - ruch wewnętrzny przyjęcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
 • od początku roku do końca miesiąca
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
 • Uprawnienia emerytalne w jednostkach górnictwa węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
9 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
 • Zatrudnienie w gwk , ktorzy nabyli/nabędą uprawnienia emerytalne
 • Rok nabycia uprawnień emerytalnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Pracownicy gwk staż-wiek
 • Wiek pracownika gwk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
11 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Pracownicy gwk staż-wiek
 • Staż pracy gwk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
12 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Zatrudnieni pod ziemią
 • Staż pracy gwk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Struktura wynagrodzeń - G-09.6
 • Grupy pracowników w ujęciu płacowym - G-09.6
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
14 Czas pracy Czas przepracowany
 • Rodzaje przepracowanych i nieprzepracowanych dniówek - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • dniówka
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
15 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Struktura wydobycia z robót eksploatacyjnych - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
16 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Wskaźniki wydajności - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca