Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2023

1.80 Operaty statystyczne

1. Symbol
1.80.02
2. Temat badania
System Jednostek do Badań Społecznych – operaty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji służących tworzeniu operatów do badań społecznych dotyczących osób objętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, w tym w ujęciu przestrzennym.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dane osobowe:

System Jednostek do Badań Społecznych służy do tworzenia operatów społecznych z wykorzystaniem danych osobowych. System jest wykorzystywany w badaniach społecznych, w tym w badaniach dotyczących ludności i procesów demograficznych. Pozyskiwanie danych osobowych służy do identyfikacji i charakterystyki rezydentów w Polsce oraz ustalania ich danych kontaktowych, w tym najbardziej prawdopodobnego adresu zamieszkania i numer telefonu umożliwiających realizację badań społecznych.

6. Zakres podmiotowy

Mieszkania. Obywatele Polski, cudzoziemcy, osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Dane identyfikacyjne. Cechy demograficzne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Dane adresowe i terytorialne. Migracje. Zgony. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Baza danych ortofotomapy. Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń. Cechy nieruchomości. Cudzoziemcy w Polsce. Ciepło i energia elektryczna. Przestrzenna warstwa nazw geograficznych. Charakterystyka demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności, typy rodzin, aktywność ekonomiczna ludności oraz charakterystyka zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – opracowanie wyników.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

System Jednostek do Badań Społecznych tworzy zharmonizowane operaty do badań statystycznych dotyczących osób. SJBS jest narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych do utworzenia zharmonizowanych operatów do badań statystycznych dotyczących osób. Dane z Systemu Jednostek do Badań Społecznych nie są publikowane.